تجمع اعتراضی طلاب و روحانیان حوزه های علمیه اردبیل در پی انتشار حکم اعدام شیخ نمر