برای ساخت و ارتقای ربات‌های خود نیاز به حمایت‌های مالی مسئولان داریم