خوردبین: رسما به انتخاب حق وردی برای دربی اعتراض کرده‌ایم