اجرای بیش از 3 هزار و 900 طرح در کشور با مشارکت خیرین مدرسه ساز