آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار معصوم: در جلوگیری ...