ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج/ محور فرعی شمشک به دیزین مسدود است