سونی رسماً Xperia A4 را برای بازار ژاپن معرفی کرد، Z4 Compact در لباس مبدل