موگرینی: با تایید همه اعضا، اتحادیه اروپا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد