تاکید سرپرست دانشگاه شهرکرد بر حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان