علی رغم کاهش پیامک‌ها، سود مخابرات ۱۲.۲ درصد رشد کرده