جنایت پسران شرور به خاطر یک مشت طلا/ مرگ دردناک خانم 20 ساله در جاده نکا