روند حرفه ای شدن فوتبال مطلوب است/ گسترش باشگاهی پایبند به اخلاق