تراکتورسازی - نفت؛ یک گام تا رویای جام/هواداران آماده جشن قهرمانی