فروشگاه های اختصاصی نوکیا به فروش محصولات مایکروسافت می پردازند!