رونق ترانزیت نفتی روی شیب تند صعود/جابجایی ۶میلیون تن کالا