لاریجانی: مردمی‌بودن جریان فرهنگی و دینی موجب شناخت نیازهای فرهنگی مردم می‌شود