جزییات درگیری خانواده مجرم فراری با پلیس/ فرمانده مورد اصابت گلوله قرار گرفت