شهادت می‌دهم سردار هامون محمدی در دفاع از ارزش‌های سیاسی و آرمان‌های انقلاب مسئولیت‌پذیر بود