منتظر رئیس جمهور هستیم تا وعده های داده شده اش را مطالبه کنیم/ مخالف استانی شدن انتخابات مجلس هستم