مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام:امسال 100 هزار تن گوشت مرغ به خارج صادر می‌شود