تجمع طلاب و روحانیان در اعتراض به حکم اعدام روحانی عربستانی مقابل دفتر سازمان ملل