برانكو 3 بازیكن دیگر را هم از فهرست سرخپوشان خط زد