رییس شورای اسلامی شهر تهران: مدیریت یکپارچه شهری را می توان با همدلی ارائه کرد