زیباکلام: علم، علم است و یهودی، مسیحی و بودایی ندارد/ فیاض: علوم انسانی فارغ از دین نیست