اعلام آمادگی کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری در آب و فاضلاب ایران /برنامه ایران برای ارتقای تجهیزا