اجرای 27 کیلومتر شیار لرزاننده در نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی