پدر آکام تلاج: فرزندم زنده است، شبکه‌های اجتماعی دروغ می‌گویند