انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود