برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری وحدت اسلامی در زاهدان