جان بولتن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شود؟