شهید وادی‌زاده: درس را برای درآمد و کسب مقام نخوانید