اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در گیلان معارفه شد