افتتاح نمایشگاه بین المللی گل و گیاه/ آب تهران سالم است