تشکیل 7 کمیته برگزاری سالگرد ارتحال امام (ره)در اندیمشک