کره جنوبی: دروغ گفتیم؛ وزیر دفاع کره شمالی اعدام نشده است