آسمان تهران نیمه ابری است/ بروز پدیده گرد و خاک در نوار غربی کشور