چهره‌ی شخصیت‌های Uncharted 4 از حدود ۵۰۰ تکه تشکیل شده است