اهدای دو هزار سند املاک بنیاد علوی به مالکین در گلستان