امام کاظم(ع) برای تحکیم پایه‌های اسلام راستین تلاش زیادی کردند