روحانی از دور رقابت ها کنار رفت/رقابت حجی زواره با حریف روسی برای فینال