امیدوارم در بازی مقابل استقلال از داور ضربه نخوریم