تصادف خودروی پراید با تریلر پارک شده سه مصدوم بر جای گذاشت