محفل انس با قرآن و عترت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)