ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدا در زاهدان