دانشگاه ایلام در بین ۲۵۷ دانشگاه کشور حائز رتبه ۱۲ شده است