اعزام ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های گیلان در مسابقات کشوری تکواندو خواهران