فوتبالیست‌های سرباز می‌توانند در تیم‌های نظامی بازی کنند