نقش کلیدی برادر بزرگ عبدالملک در ایجاد انقلاب یمن/ ناکامی سعودی‌ها در احداث ۱۵۰۰ مدرسه وهابی/ یمن یک