برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان غیرایرانی با حضور وزیر علوم/آغاز به کار هشتمین جشنواره فرهنگ ملل