افتخارآفرینی 32 کاراته‌کای قم در میادین بین‌المللی، آسیایی و جهانی